TESTLER 

NATO

NATO Standartlarını içeren Milli Savunma Bakanlığı Teknik Şartnamesi: 02 - 38 B esaslarına göre imal edilen tabancalarımıza uygulanan zorlaştırılmış testler şunlardır.


YÜKSEK BASINÇLI ATIŞ TESTİ

15 adet 9 mm X 19 Parabellum, (ortalama basıncı 2800 - 3700 kg/cm² arasında olan) yüksek şarjlı fişek kullanılarak aralıksız ateş edilir. Bu testin amacı; yüksek basınçlı fişeklerin atış esnasında tabanca ve parçalarına verebileceği hasarı tespit etmektir.
SONUÇ: SIFIR HATA


HIZ TESTİ

Bu test ile tabanca ile yapılan 10 atışta mermi çekirdeğinin, namlu ağzından 10m ilerideki ortalama ilk hızı belirlenmektedir.
SONUÇ: Merminin ortalama ilk hızı 363 m/sn


DAĞILIM ATIŞ TESTİ

Hava Basıncı 2.600 kg/cm² olan kurşun çekirdekli 9 mm X 19 Parabellum 10 adet fişek kullanılarak 25 metreden hedefe atış yapılır. Atış sonrası fişeklerin 16 cm çapındaki dairenin içine toplanması gereklidir.
SONUÇ: 10 atışın tamamı 6 cm yarıçapındaki dairenin içinde toplandı.


SICAK HAVA TESTİ

9 mm X 19 Parabellum fişekler kullanılarak tabancaya dolu bir şarjör takılır. Haznesine 1 adet fişek sürülüp emniyete alınan tabanca, dolu bir adet yedek şarjör ile birlikte + 55°C\'lik ortamda 24 saat bekletildikten sonra tabanca ile 15 adet mermi atılır. Silah kusursuz çalışmalıdır.
SONUÇ: SIFIR HATA


SOĞUK HAVA TESTİ

9 mm X 19 Parabellum fişekler kullanılarak tabancaya dolu bir şarjör takılır. Haznesine 1 adet fişek sürülüp emniyete alınan tabanca, dolu bir adet yedek şarjör ile birlikte -33°C\'lik ortamda 24 saat bekletildikten sonra, tabanca ile 15 adet merminin seri olarak atışı yapılır. Silah kusursuz çalışmalıdır.
SONUÇ: SIFIR HATA


ÖMÜR DAYANIKLILIK TESTİ (Mukavemet Testi)

Seri olarak yapılan atışta her 60 mermi atımında tabanca hava ile soğutularak oda sıcaklığına getirilir, her 600 mermi atımında tabanca temizlenir. Toplam, durmadan 5000 mermi atışı yapılır.
SONUÇ: SIFIR HATA


BOYA MUKAVEMET TESTİ (Tuz Testi)

Tabanca dolu şarjörü ile birlikte %5 konsantrasyonlu tuzlu suyun içinde 24 saat bekletilmesinin ardından, tabancanın ve şarjörünün boyasında ve kaplamasında kabarma, silinme, kavlama renk ve ton değişikliği olup olmadığı gözlenir.
SONUÇ: SIFIR HATA


ÖMÜR (Mukavemet) ATIŞ TESTİ SONRASI TETİK KUVVETİ TESTİ

Ömür atış testi sonrası dağılım testine tabi tutulan tabancanın ölçümleri yapılır, tetik kuvveti:
1-Tek harekette: 1200 - 3200 gram
2- Çift harekette: 2000 - 5500 gram olmalıdır.
SONUÇ: Tek harekette 2000 - 2500 gram, Çift harekette 4500 - 5000 gram olarak ölçüldü.


DÜŞME TESTİ

Tabancanın şarjörüne azami kapasitesinin iki eksiği kadar fişek konulur. En üste ise çekirdeği ve barutu alınmış iki adet kapsülü sağlam boş kovan yerleştirilir. Fişek yatağına kapsülü sağlam kovan yerleştirildikten sonra şarjör tabancaya takılır. Tabanca emniyete alınmadan, bu durumdaki tabanca: 1. Horozu kurulu olarak; horozu üzerine, namlusu üzerine ve kabza alt arka köşesi üzerine, 2. Horozu düşük olarak; horozu üzerine, namlusu üzerine ve kabza alt arka köşesi üzerine, 1 m yükseklikten ; beton zemin üzerine konan en az iki santimetre kalınlığında çelik plaka üzerine tabanca yere dik gelecek şekilde düşürülür. Sonuçta fişek yatağında olan kapsülün sağlam olması, kapsülün üzerinde darbe izinin bulunmaması, tabancanın komple parçalarında çatlak, kırık, şişme görülmemesi ve tabancanın atışa elverişli olması tespit edilmelidir.
SONUÇ: SIFIR HATA